БОДЛИВ ТЕЛ

Бодливия тел намира приложение в изграждане на огради или в надстрояването им. Предлага се на рула от 100 м.

Нуждаете се от оградна мрежа ? Свържете се с нас