ПЛАСТМАСОВИ МРЕЖИ НА РУЛА

Използват се за декоративни и предпазни цели .

Нуждаете се от оградна мрежа ? Свържете се с нас