ГВОЗДЕИ И ТЕЛОВЕ

Гвоздеи с размери от 16 мм до 200 мм дължина с различна дебелина на стеблото и диаметър на главата.

Горен и твърд нисковъглероден тел с размери от 0,8 до 6,0 мм.

Поцинкован тел от 1,5 до 5 мм на розети и малки рула навити по 2 кг за търговци на дребно.

Нуждаете се от оградна мрежа ? Свържете се с нас